Repor i glas

Repor i glas Repor i glas och arbetet med att renovera glas istället för att kassera fortsätter och hundratals glas åtgärdas varje vecka.  I detta projekt inom transportsektorn så avlägsnar vi stora ristningar / taggar på glasrutorna. Kunden får inte ha skyddsfilm på sina glas, så i detta fall blir lösningen att vi avlägsnar taggarna utan att…

Etsningar från bygge

Ett stort byggbolag har etsningar på flertalet glas som har uppkommit i samband med byggnation. Det är etsning från b.l.a murbruk, dessa beläggningar går ej att avlägsna med fönsterputs då det är etsat i glaset. Lösningen är att restaurera dessa glas så dom blir som nya vilket sparar tid, pengar och miljö.

Avlägsna repor utan att byta glas

Kund har under längre tid haft problem med att flertalet stora glasrutor har ristningar och taggar, dessa är i marknivå och syns tydligt. Att byta glas är för kostsamt. Två lösningar finns. Lösning 1. Slipa och applicera en film vilket innebär att man även har ett skydd på glaset mot framtida repor. Lösning 2. är…