Solklart val för bra miljö!

Solklart strävar efter smarta och effektiva lösningar för fastigheter och offentliga miljöer där vi levererar bla Solfilm, säkerhetsfilm och andra typer av fönsterfilmer.

Vår huvudsakliga fokus är att skapa smarta kostnadseffektiva lösningar för en lönsam miljö inom fastigheter, publik transport och offentliga miljöer. Vi har stor fokus på effektivisering av inomhusklimat och bättre arbetsmiljö.

Solklart’s mål är att göra alla arbeten med bästa resultat till minsta möjliga miljöpåverkan. Vi har en positiv effekt på miljön genom att vi erbjuder lösningar som innebär att kundens miljöbelastning minskar. Vi skall i alla avseenden bedriva verksamheten med begränsad miljöpåverkan med hänsyn till ekonomiska och tekniska resurser samt gällande lagstiftning och övriga krav.

Vi arbetar systematiskt med att förbättra våra tjänster, vara proaktiva, tillhandahålla motiverad och kunnig personal samt ha en hög servicenivå och tillgänglighet. Detta skapar goda referenser för ytterligare affärer och ger upphov till goda kundrelationer.

Vår tanke är att kvalitet på våra tjänster och kvalitet på arbetsmiljön är två komponenter som måste samverka. Vi anser att en god arbetsmiljö är förutsättningen för nöjda kunder.

Vi är med och bidrar till en hållbar framtid. Elen vi använder kommer alltid från norrländsk vind- och vattenkraft. Förnybar och ursprungsmärkt.