repborttagning

Glasrestaurering

Återskapar skadat glas utan demontering

Glasrestaurering är en ekonomisk försvarbar lösning som inte bara gör att ni kan behålla era glas utan även ge det ett skydd som minskar kostnaden om glaset utsätts för klotter eller repor igen. Det finns olika åtgärder vid ett skadat glas. Istället för att byta och kosta på ett nytt glas kan vi återskapa samma glas till så gott som nyskick, utan att montera ner glaset.

Vår metod för repborttagning på glas är effektiv 
och ger resultat på plats.

Problemet med repade glas är välkänt och problemet finns i olika miljöer. Vid byggen kommer man åt glas på ett eller annat sätt och i många fall är det extremt höga kostnader att byta ett helt nytt fungerande glas p.g.a någon enstaka repa. Skadegörelse i offentliga miljöer där taggar eller repor drar ner helhetsintrycket på butiken/fastigheten. Vi avlägsnar repor på glas och återskapar glaset med distorsionsfri polering.

Glasrestaurering 1

Återskapa och spara glas

Om ni har vandaliserade glas genom repning, etsning eller slitage kanske ni tvekar att byta glas på grund av kostnaden och problem som kan uppstå, eller vanmaktskänslan av att om jag byter glas hur länge får jag ha det oskadat? Systemet gör det möjligt att ta bort repor, etsningar och oxid-skador utan att skapa distortion i glaset. Ett system som är godkänt för vindrutor inom publika transporter men fungerar även på speglar och dyliga glaskonstruktioner.

Genom att renovera och återskapa glaset istället för att kassera, spar ni stora kostander på transport, installation och montering. Detta gör det ekonomiskt försvarbart att våra lösningar är både bättre och billigare än att byta hela glaset.

Spara ekonomi och miljö

Vi kasserar enorma mängder glas varje år, helt i onödan! Vid nybyggnationer blir det repor, betongstänk och beläggningar på glas. I offentliga miljöer som busskurer och transportmedel så är skadegörelsen stor men vi kan åtgärda dessa skador och på så sätt sparar vi både på miljön och ekonomin.

Glasrestaurering 2

Förebygg med Repskydd

Ristade glas finns överallt i vår miljö och kostar mycket pengar samt att det drar ner utseendet på objektet där glaset sitter. Med vår metod polerar vi bort repan och applicerar en optisk klar film som gör att ditt glas blir så gott som nytt. Vid återkommande skada på glaset byts bara filmen ut. På utsatta platser appliceras filmen på glas i förebyggande syfte vilket skapar ett kostnadseffektivt underhåll. Läs mer om repskydd här!

Vi tar bort beläggningar

Många glasytor befinner sig i en tuff miljö som på byggarbetsplatser där betongstänk, byggdamm eller vatten från puts rinner ner på glas och orsakar olika typ av beläggningar. Dessa beläggningar går inte att avlägsna med traditionell fönsterputsning. Vår metod innebär att vi bearbetar glaset med en speciell metod för att avlägsna beläggningen.

Glasrestaurering 3