Sentinel Plus

OSW-serien erbjuder dessa produkter:

Sentinel™ Plus 4 Mil Clear OSW
Sentinel™ Stainless Steel 45, 40, 25 and 15 OSW
Sentinel™ Plus Silver 35 and 20 OSW
Sentinel™ Plus SX 50 OSW och nya SX 80 OSW
Solens värme stoppas redan vid glaset! Sentinel Plus-filmerna är utformade som ett yttre skydd för fastigheter genom att reducera värmetoppar och bländning samt blockera skadlig UV-strålning.

Vid tillfällen då risken för att glas skulle kunna gå sönder och/eller där en försegling skulle försvåras kraftigt eller där det helt enkelt inte går att komma åt fönstrens insida är dessa väderbeständiga utsidesfilmer den perfekta lösningen.

Nyhet! Våra ljusaste utsidesfilmer Sentinel Plus SX 50 OSW och SX 80 OSW tillåter dagsljuset skina in samtidigt som den kontrollerar värmen från solen:

De har ingen reflekterande yta (låg utvändig reflektion)
Stort genomsläpp av dagsljus
De reflekterande filmerna reducerar bländning från solen
Hög värmereduktion

Garanti: 7 år (vertikala installationer) och 5 år (horisontella/lutande installationer).
Solar Gards OSW-filmer har en begränsad garanti eftersom utvändigt monterade filmer av naturliga skäl utsätts för en mängd oförutsägbara väderförhållanden.